Јавна чистоћа и зеленило

Чишћење улица, обавља послове одржавања паркова, зелених и рекреационих површина и осталих јавних и нејавних зелених површина
тел: 0648754204
paporovic.ljubisa@gmail.com