О нама

Кратак историјат

Јавно предузеће Комуналац је основано 1991 године за обављање комуналних делатности, као и делатности од општег и локалног интереса и то:

– одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности
–  уређивање паркова, зелених и рекреационих површина
– организовање пијаца и вашара
– погребне и пратеће активности
– извођење грађевинских радова на објектима комуналне ифраструктуре