Сектор финансијских, правних и општих послова

Обавља послове планирања, контирања, књижења, фактурисања, обрачуна и исплате зарада запослених, израде завршних обрачуна, наплата изношења смећа корисницима услуга, као и правне, опште и кадровске послове планирања.

КОНТАКТ:

Адреса : 22.Септембра 18Б