Радне јединице

Хигијена и одвоз смећа
Одстањивање отпадака, смећа
Санитарна и сличне активности
Тел:   0648754262 
danijelakladovo@gmail.com
Јавна чистоћа и зеленило
чишћење улица, обавља послове одржавања паркова, зелених и рекреационих површина и осталих јавних и нејавних зелених површина

тел:  0648754204
paporovic.ljubisa@gmail.com
Гробље
Погребне и друге активности

тел:  0648754202
dragutinbrozovic@komunalac.rs
Пијаце и вашари
ОРГАНИЗАЦИЈА ПИЈАЦА И ВАШАРА
контакт: 0648754202
контакт мејл:  dragutinbrozovic@komunalac.rs
Адреса : 22.Септембра 18Б
Сектор за оперативно-техничке послове за заштиту и коришћење јавних и некатегорисаних путева – Управљање јавним путевима
Послови управљања, одржавања, заштите и развоја јавних и некатегорисаних путева на територији Општине Кладово

Контакт тел: 0648754262
Контакт маил: daniielakladovo@gmail.com

Адреса: 22.Септембар 18б

Одговорна особа Данијела Бојанић